Accufuser


برند Accufuser ساخت كره جنوبي و يكي از برند هاي شناخته شده و مطرح در دنيا ميباشد. هم اكنون اين برند بخش بزرگي از بازار اروپا و آمريكا را در اختيار دارد.


مهمترين ويژگي هاي اين برند :

  • داراي تاييديه FDA(510K) آمريكا و دقت مقادير تزريق بيش از 95% طبق اين استاندارد.
  • عدم احتمال وقوع خطاهاي Free Flow و Over Dos .
    (يكي از مهمترين مشخصه هاي ايمني اين پمپ ها ميبايست عدم احتمال خطاي Free Flow و Over Dose باشد زيرا در صورت بروزهر يك از اين خطاها ، خطرات جبران ناپذيري را براي بيمار از جمله آپنه و حمله قلبي در پي خواهد داشت ).
  • داراي فيلتر هوا در ست تزريق به جهت جلوگيري از تزريق حباب هاي معلق هوا در دارو.
  • داراي نشانگر حجم دارو به جهت نمايش ميزان داروي تزريق شده تا هر لحظه.
  • بدون هيچگونه پارگي، شكستگي و نشتي در حين تزريق.
  • داراي تاييديه از آزمايشگاه كنترل غذا و دارو
 

PIC_2_