Accufuser Plus


اين مدل داراي سرعت ثابت بوده به همراه دگمه بلوس كنترل بيمار مي باشد.

 
 
 

شركت رهرو درمان طب با همکاری شرکت ” سیما درمان طب ” در حال فعالیت در حوزه های تخصصی کنترل درد و شیمی درمانی ، از جمله سوزن پورت ، پمپ درد و … می باشد.